Special Olympics Romania

Special Olympics Romania

Contact

Special Olympics Romania

Adresa: Șoseaua Alexandriei nr. 96, Bragadiru, Ilfov

Nr. înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 39/27.11.2003

Cod fiscal nr. 16001665

Cont bancar donații: RO71RNBC0071011465350011, deschis la BCR - Sucursala Plevnei București

___________________________________________________________

Persoana de contact:

Emilia Ispas

e.ispas@specialolympics.ro

www.facebook.com/SpecialOlympicsRomania

https://www.instagram.com/specialolympicsromania/ 

https://www.linkedin.com/company/fundatia-special-olympics-romania/mycompany/?viewAsMember=true 

https://www.youtube.com/channel/UCPfXJR-u5g8H5yiH1aFjMfw 

___________________________________________________________

http://www.specialolympics.ro/